تلفن همراه
+86 186 6311 6089
با ما تماس بگیرید
5651216 631 86+
پست الکترونیک
gibson@sunfull.com

محیط

میز جلو

میز مطالعه

دفتر

کارخانه 10

زمین بسکتبال

کارخانه 4
کارخانه 3

محیط کارخانه

منطقه محصول نهایی

کارخانه 7

منطقه پردازش

کارخانه 5

منطقه پر کردن پودر

کارخانه 01

منطقه محصولات نیمه تمام

کارخانه 9

منطقه کار دستی

کارخانه 02